Sprejem novincev, študentov 1. letnikov prvostopenjskih študijev, na UL FGG

Spoštovani!

Sprejem novincev, študentov 1. letnikov prvostopenjskih študijev, na UL FGG bo v ponedeljek, 3. 10. 2016, ob 9.00.

9.00–9.15  Podelitev študentskih izkaznic študentom, ki so bili vpisani v prvem roku
9.15Pozdrav dekana in predstavnika ŠS v avli
9.30

Odhod v predavalnice in nadaljevanje:

  • VOI: v predavalnici P-I/3
  • GR in OG: v predavalnici P-II/5
  • GIG in TUN: v predavalnici P-I/1
Kjer sledi pozdrav predstojnikov, predstavitev uvajalnih tutorjev in mentorjev
10.15Nadaljevanje s poukom po urniku

 

Dobrodošli na UL FGG!