UL FGG

PRIJAVA na magistrske študijske programe II. stopnje

V študijskem letu 2013/2014 UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo razpisuje naslednje študijske programe II. stopnje:

 

 

  • Gradbeništvo,
  • Geodezija in geoinformatika,
  • Stavbarstvo,

 

 

  • Prostorsko načrtovanje,
  • Okoljsko gradbeništvo,
  • Geofizika (v sodelovanju z UL FMF).

 

Elektronska prijava...Rok za prijavo: 2. 9. 2013 neposredno na UL FGG.

Informativni dan za študijske programe II. stopnje  bo v torek, 11. junija 2013, ob 16. uri v svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana.

Razpis za vpis na magistrske študijske programe II. stopnje 2013/2014: http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8519.

Prof. dr. Boris Kompare (1956 – 2014)

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo z žalostjo sporoča, da je sklenil svojo življenjsko pot naš dolgoletni cenjeni in spoštovani sodelavec

dr. Boris Kompare, univ. dipl. inž. grad.,
redni profesor za področje Okoljsko inženirstvo.

Žalna seja v njegov spomin bo v ponedeljek, 10.11.2014 ob 13. uri v predavalnici P I/1. Žalna knjiga bo odprta od ponedeljka, 10.11.2014, od 8. ure do srede, 12.11.2014, do 21. ure.

Širok in pester svet gradbeništva, geodezije in vodarstva:
vsak zakaj ima svoj zato

Dogovori se za individualni obisk naše fakultete, ki ponuja interaktivno učno okolje, zagotavlja pa pestro in zanimivo delo. Kontaktne informacij v prilogi.

Zakaj-zato.pdf