< Prof. dr. Rudolf Rajar zaslužni profesor
05.12.2008 15:24 Kategorija: Obvestila fakultete

Podelitev PREŠERNOVIH NAGRAD, PRIZNANJ ŠTUDENTOM IN PEDAGOGOM FGG za leto 2008


V sredo 3.12.2007 ob 13.00 je v svečani dvorani naše fakultete potekala slovesnost. Podeljene so bile Prešernove nagrade Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,  pohvale najuspešnejšim študentom FGG in pohvale najboljšim visokošolskim učiteljem FGG. Prvi dve podeljuje fakulteta, zadnjo pa Študentski svet.

PREŠERNOVE NAGRADE FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Prvi teden v decembru je na Univerzi v Ljubljani teden univerze v spomin na ustanovitev UL leta 1919. Univerza v Ljubljani in vse njene članice v tem tednu podeljujejo Prešernove nagrade študentom za vidnejša raziskovalna dela v času dodiplomskega študija. Dobitniki Prešernovih nagrad Fakultete za gradbeništvo in geodezijo so:

 • Lenka Blejec, za nalogo STANJE IN POMEN KARTOGRAFIJE V BURKINA FASU, ki jo je izdelala pod mentorstvom doc.dr. Dušana Petroviča
 • Peter Češarek, za nalogo VPLIV GIBAJOČIH SE TELES NA GRADBENE KONSTRUKCIJE, izdelano pod mentorstvom doc.dr. Dejana Zupana in somentorstvom prof.dr. Mirana Sajeta
 • Igor Derenda za nalogo APROKSIMACIJA VIŠINSKE REFERENČNE PLOSKVE Z UMETNIMI NEVRONSKIMI MREŽAMI, izdelano pod mentorstvom doc.dr. Tomaža Ambrožiča in somentorstvom doc.dr. Mirana Kuharja
 • Uroš Maršič za nalogo VPLIV PARAMETROV CESTNE OSI NA PROMETNO VARNOST, ki jo je  izdelal pod mentorstvom doc.dr. Alojza Juvanca
 • Špela Petelin za nalogo UPORABA METODE BENCHMARKING NA PODROČJU KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, izdelano pod mentorstvom izr.prof.dr. Albina Rakarja
 • Klara Štrus, za nalogo ANALIZA DINAMIČNEGA ODZIVA 7-ETAŽNE LESENE MASIVNE KONSTRUKCIJE NA POTRESNI MIZI, izdelano pod mentorstvom izr.prof.dr. Roka Žarnića in somentorstvom asist.dr. Bruna Dujiča

POHVALE NAJUSPEŠNJEJŠIM ŠTUDENTOM FGG

Pohvale najuspešnejšim študentom prejmejo tisti, ki imajo opravljene vse obveznosti iz prejšnjih let ter visoko povprečno oceno. Med najuspešnejšimi študenti FGG za leto 2008 so štiri študentke in študenti 2. letnikov, vsak pa prihaja iz drugega študija:

 • Marjan Moderc, univerzitetni program Vodarstvo in komunalno inženirstvo
 • Nataša Šalamon, univerzitetni program Geodezija
 • Mateja Šeligo, visokošolski program Geodezija
 • Blaž Zoubek, univerzitetni program Gradbeništvo

 

Izmed študentov 3. letnikov prejmejo priznanje:

 • Patricia Cotič, univerzitetni program Gradbeništvo
 • Anja Lavrič, univerzitetni program Gradbeništvo
 • Nataša Đurić, univerzitetni program Geodezija
 • Bojan Šavrič, univerzitetni program Geodezija

 

Med študenti 4. letnikov priznanje prejmejo:

 • Janja Avbelj, univerzitetni program Geodezija
 • Ana Urbas, univerzitetni program Geodezija
 • Marija Zaletelj, univerzitetni program Vodarstvo in komunalno inženirstvo

 

In med absolventi:

 • Sanel Djedović, visokošolski program Gradbeništvo

Poleg priznanj najuspešnejšim študentom pa je podelil FGG letos še posebno priznanje študentu Tilnu Urbančiču za vestno in zgledno opravljanje naloge predsednika študentskega sveta FGG v letih 2006 do 2008.

 

POHVALE NAJBOLJŠIM VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM FGG

Tretje leto je Študentski svet FGG izvedel izbor najboljših pedagogov – učiteljev in asistentov. Izbor smo opravili na obeh oddelkih naše fakultete, t.j. na oddelku za gradbeništvo ter na oddelku za geodezijo. Nagrajenci za leto 2008 so:

 • doc. dr. Janko Logar, univ. dipl. inž. grad.
 • doc. dr. Dušan Žagar, univ. dipl. inž. grad.
 • izr. prof. Stanislav Srpčič, univ. dipl. inž. grad.
 • prof. dr. Jožef Peternelj, univ. dipl. fiz.
 • doc dr. Dejan Zupan, univ. dipl. mat.
 • doc. dr. Tomaž Ambrožič, univ. dipl. inž. geod.
 • asist. mag. Oskar Sterle, univ. dipl. inž. geod.
 • pred. mag. Aleš Golja

                                  


Kontakt

UL FGG
Klub diplomantov UL FGG
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Predsednica kluba diplomantov
izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač
T: (01) 476 85 36
F: (01) 425 06 81
E: maruska.subic-kovac@fgg.uni-lj.si

Tajnik kluba diplomantov
asist. Matija Polajnar
T: (01) 47 68 532
F: (01) 425 06 81
E: matija.polajnar@fgg.uni-lj.si

Koordinatorka kluba diplomantov
izr. prof. dr. Andreja Istenič Starčič
T: (01) 476 85 00
F: (01) 425 06 81
E: andreja.istenic-starcic@fgg.uni-lj.si