Katedra za gradbeno informatiko (KGI)

Katedra za gradbeno informatiko (KGI) izhaja iz Inštituta za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo in je ena od dveh kateder, ki sestavljajo ta inštitut.

Na katedri se ukvarjamo s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom na področju gradbene informatike. Gradbeno informatiko definiramo kot tista področja rabe informacijske tehnologije v gradbeništvu, ki se nanašajo na reševanje problemov, ki so splošnejši od enega samega področja gradbeništva oz. se nanašajo na več kot eno samo fazo v življenjskem ciklu gradbenega objekta.

Naše delo se nanaša tudi na organizacijske, ekonomske, sociološke, pedagoške, psihološke in druge vidike rabe informacijske tehnologije zato v nazivu »informatika« in ne le informacijske tehnologije. Gradbena informatika se je tudi v svetu uveljavila kot samostojno področje izobraževanja, raziskovanja in razvoja znotraj gradbeništva.

http://kgi.fgg.uni-lj.si/
kgi@fgg.uni-lj.si
tel.: 01-4768-512
fax.: 01-425-0681

Zaposleni na Katedri za gradbeno informatiko

Kontakt

UL FGG
Katedra za gradbeno informatiko
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Predstojnik
Doc. dr. Tomo Cerovšek
T: (01) 47 68 521
F: (01) 425 06 93
E: tomo.cerovsek@fgg.uni-lj.si